۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

شماره 6 نشریه باروت

برای دریافت نشریه اینجا کلیک کنید
در این شماره می خوانید:

سرمقاله: تبلیغ برای انتخاب بین بد و بدتر، اما در جهت منافع کدام طبقه؟/ رضا شهابی: کارگران زحمتکش، حق گرفتنی است/ عابد رضایی: از انتخابات یا صفر! از کجا باید آغاز کرد؟/ فرهاد متین: ساختارشناسی شورای عالی صلح افغانستان/ رایا دشتبان: کمپین برای آزادی رفیق احمد سعدات/ حمید قربانی: این همه جنایت چرا و تا به کی؟ - ترجمه مقاله ی یک یادآوری تراژیک از عراق نوشته ی جان پیلجر و عراق، آمریکا را اشغال می کند، نوشته ی ادوارد گالینو

۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

بیانیه نشریه باروت: زمینه های بروز ستم ملی در ایران و چگونگی رفع آن

برای دریافت بیانیه اینجا کلیک کنید
ورودی مبحث
قصد نشریه باروت از طرح و بررسی این موضوع، به طور یقین باید بگوئیم که از موضع قبول وجود ستم ملی و دفاع از حق ملت های تحت ستم، و در اصل رفع ستم ملی- طبقاتی از کارگران و زحمتکشان در ایران می باشد، اما نقطه تفاوت خود را در برخورد با این پدیده به عنوان یک جریان کمونیستی انقلابی و نه همسان با نیروهای ملی گرای موجود در این جنبش ها که سرآمد همه شان در مقطع کنونی، جنبش ملی آذربایجان* است، و به نوعی هم رأیی با این پدیده را(جنبش به صورت علی العموم و نه تشکل ها و آلترناتیو های قومی و امپریالیستی موجود در آن) از منظر حادتر شدن تضاد طبقاتی بین بورژوازی در کل و پرولتایا دیده و حل این معما را نیز در دستان پرتوان جنبش کارگری سازمان یافتۀ و متحزب شده کمونیستی می یابد، که البته گونه ی متحزب شدن آن جای بحث در متونی دیگر و عمیق تر شدن در آن را می طلبد.

۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

شماره 5 نشریه باروت


در این شماره می خوانید:
تبلیغات شهری: رأی تو صندوق، به زنجیر کشیدن من است/ امروز سنگ، فردا گلوله، این است پیام جوانان انقلابی ترکیه!/ رفع خشونت بر علیه زنان، در پارلمان زن ستیزهای افغانستان/ جزیره آهنین ما و آخرین آلترناتیو فیلم/ QIRMIZI, SOL GƏNCLƏR BİRLİYİNİN MƏRAMNAMƏSİ

۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

تبلیغات شهری: رأیِ تو صندوق، به زنجیر کشیدن من است!

الف:  
دولت چیزی نیست جز ماشینی برای سرکوب یک طبقه از سوی طبقۀ دیگر؛ در جمهوری دموکراتیک هم این نقشِ وی، به هیچ وجه کمتر از نقش وی در رژیم سلطنت نیست(پیشگفتار کتاب جنگ داخلی-کارل مارکس).
حق انتخابات همگانی: "نمودار نضج طبقه کارگر است. چنین حقی بیش از این نمی تواند چیزی بدهد و با وجود دولت کنونی هرگز نخواهد داد" (درباره دولت-انگلس).
ب:
تقابل با جمهوری اسلامی، نزد ما، در عرصه واقعیت، درست آن جا که مبارزه با گوشت، پوست و استخوان احساس می شود رخ نشان می دهد و نه صرفاً در ساحت تئوری، که آن نیز به دلیل عدم تلاش برای برساختن آن به اقتضای واقعیت موجود و نیازمند تغییر، تنها به لفاظی می ماند و هر لحظه به سمت پراکندگی بیشتر خود و نیروها حرکت خواهد نمود؛ چنین تئوری هایی فی الواقع هیچ ضرورت تاریخی ندارد و از این روست که ایده هایی از آن گونه که در پی می آید، سترون و بیرون از عرصه واقعیتِ پویا و زایاست:

۱۳۹۲ خرداد ۱۸, شنبه

امروز سنگ، فردا گلوله، این است پیام جوانان انقلابی در ترکیه!

چند روزی هست که ترکیه، در آتش خشم جوانان بیکار، عاصی و بیزار از جنگ امپریالیستی و نیز دولتِ دموکراسی اسلامی سرمایه داران می سوزد، جوانان خشمگین با سنگباران نمودن پلیس ضد شورش، نیروی های سرکوبِ ساختار حکومتی سرمایه داران را نشانه گرفته و به پس می نشانند، اما با سپرهای به غنیمت گرفته شده درخیابانهای شهر، سنگر، باریکاد و بلوک های مقاومت خویش را بنا نهاده* و یک بار دیگر میدان "تقسیم" استانبول را آنچنان که می بایست و نه آنچنان که خواص اروپائی های خوش خط و خال، به عرصه حرکت کشاندند. آری در این روزها مشتری های غربیِ فروشگاه های لوکس، که به قیمت یورو و دلار خرید و فروش می کنند در آن حوالی نخواهند بود. میدان بار دیگر به دست بی چیزان تسخیر شد.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

شماره 4 نشریه باروت


در این شماره می خوانید:
در ضرورت گـسـسـت یـا، گـسـسـت از چـه؟- دیـروز مـرده اسـت- مـوضـعـگـیـری زاپـاتـیـسـتـها قـبـل از انـتـخـابـات ریـاسـت جـمـهـوری سـال ۲۰۰۰- Tək yol, həmrəylik! - افغانستان؛ معضل بیکاری و به طبع فقر- مـنـاظـره رادیـویـیِ رادیـو پـیـام کـانـادا مـن بـاب تـشـکـلات کـارگـری، چـپ انـقـلابـی و حـزب طـبـقـه کـارگـر بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـی‌ کـارگـر، با حضور: محمد اشرفی (فعال كارگرى) - نصرت تیمور زاده (حزب كمونيست ايران) - حمید قربانی (فعال سوسياليست)- اول مـاه مـه در نـزد آقـای یـاوری و لاپـوشـانـی جـنـایـت- گـوشـه ای از فـعـالـیـت هـای یـکی از سـلـول هـای مـقـاومـت در حـاشـیـه روز جـهـانـی کـارگـر- پوستری از رفیق فدائی خلق، صمد بهرنگی