۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

شماره 5 نشریه باروت


در این شماره می خوانید:
تبلیغات شهری: رأی تو صندوق، به زنجیر کشیدن من است/ امروز سنگ، فردا گلوله، این است پیام جوانان انقلابی ترکیه!/ رفع خشونت بر علیه زنان، در پارلمان زن ستیزهای افغانستان/ جزیره آهنین ما و آخرین آلترناتیو فیلم/ QIRMIZI, SOL GƏNCLƏR BİRLİYİNİN MƏRAMNAMƏSİ