۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

دو بـیـانـیـه از نـشـریـه بـاروت

برای دریافت فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید

بیانیه شماره یک: تاریکم و خاموش، مثل انبار باروت
بیانیه شماره دو، سلول های سرخ مقاومت را سازماندهی کنیم: اصول و چارچوب‌های کلی تشکیل سلول‌های سرخ در مرحلۀ آغازین / شرایط عمومی فعالیت / خود به خودی گرایی در بین جوانان انقلابی/ ویژگی‌های پایه‌ای سلول سرخ / قوانین جذب / حلقه‌های سمپاتیک / ارتباط بین سلول‌های سرخ / تقسیم‌بندی وظایف سلول‌های سرخ: الف) وظایف درونی، ب) وظایف بیرونی