۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

شماره 3 نشریه باروت


در این شماره می خوانید:
اهمیت جنبش احواز برای ما و قدرت در چیست؟ - آخرین اخبار از وضعیت دو فعال کارگری، غالب حسینی و علی آزادی - azad ol, qoy qırmızı günəş doğsun - معرفی یک فیلم؛ سازش همان شکست ستمبران است انتفاضه - نگاهی بر تاریخ هفت و هشت ثور در افغانستان - مادری سخن می گوید