۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

پوستر تبلیغاتی برای روز جهانی کارگر

برای دریافت پوستر با سایز اصلی روی اینجا کلیک کنید
دو پوستر در کاغذ های با قطع آ4