۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

شماره 6 نشریه باروت

برای دریافت نشریه اینجا کلیک کنید
در این شماره می خوانید:

سرمقاله: تبلیغ برای انتخاب بین بد و بدتر، اما در جهت منافع کدام طبقه؟/ رضا شهابی: کارگران زحمتکش، حق گرفتنی است/ عابد رضایی: از انتخابات یا صفر! از کجا باید آغاز کرد؟/ فرهاد متین: ساختارشناسی شورای عالی صلح افغانستان/ رایا دشتبان: کمپین برای آزادی رفیق احمد سعدات/ حمید قربانی: این همه جنایت چرا و تا به کی؟ - ترجمه مقاله ی یک یادآوری تراژیک از عراق نوشته ی جان پیلجر و عراق، آمریکا را اشغال می کند، نوشته ی ادوارد گالینو