۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

به خاطر گناه برادری خلقها


برای گوش دادن به همین شعر بر روی عکس کلیک کنید
ترجمه: ساواش . د

شعر زیر که ترجمه آن ارائه می گردد به توسط شاعر معاصر ترکیه اورهان کوتان نوشته و نیز موسیقی آن به توسط هنرمند مبارز و انقلابی ترکیه، احمد کایا به صورت دکلمه اجرا شده است.

به خاطر دنیای جدید است برادران
به خاطر دنیای جدید است این جنگ 
این خون
این ظلم 
به خاطر دنیای جدید است برادران
به خاطر دنیای جدید است این صبر
این کینه

این درد
در این کوهها بر گردن ترانه های حنا بسته یوغ بستند
به خاطر گناه برادری خلقها
در این کوهها شکافته شد رحم زنان باردار
در این کوهها نطفه بست استقلال بی نقصمان
در صورتی که هنوز لوله تفنگها داغ است
نان نداریم
گلوله نداریم
با هزار جان برای کاشته شدن امید
خاکی نداریم
مرده هایمان مثل کوه سر بر آوردند
و لگد مال شد ناموسمان
نفرین شدیم
گرسنگی کودکان زنان و احشام
و این گذرگاههای خونین
نه راه عبور می دهند و
نه حال ما را می فهمند
آه  -  آه  -  آه

تیفوس و سرطان، سیاتیک،  دیفتیری
تنگی قلبها، زخم معده و غیره
و سایر علت ها و حشرات موذی
یکی هم گرسنگی
یکی هم ظلم
یکی هم زندانها
در روی علفهای تشنه و سوزان
بی صدا ترین صدا
صدای غرش شاهین هاست
و در کوهها صدای حزن الور امید طنین انداز
و دانه ای در آغوش خاک در خون روان است
و ترانه هایمان نیز در خون شناورند
اگر گلها نمی شکفند، زمستان است
و اگر بلبلان نمی خوانند، پنهان شده اند
وای لیمو، یکیشو بچینم
از درون دوشقه کن، از درون
ببر قلبم را، دوشقه کن از درون
اینک ناموس
انتحارش را خودش درک میکند
و این قابلمه خالی و این پریشانی و دربدری
و رنج بی کران
شرمنده خویش است خاکی که از یک دانه، دانه ای نمی دهد
گاو آهن
ورزای سبز رویای سیاه تشنگی و گرسنگی
نه کسی می رود و نه کسی، کسی را انتظار می کشد
و در کوهها راهزنان رنده پوشند
کالبد جنازه هایشان را به تبعید
و ترانه هایشان را به سرزمینشان به امانت سپردند