۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

تزِ امید بخشِ یازدهم: فلاسفه تا کنون جهان را گوناگون تفسیر و تعبیر کرده اند، حال آنکه بحث بر تغییر آن است!


بیانیه روز جهانی کارگر نشریه باروت


و اما تسخیر، کلیده واژه ای که اگر هزارای هم در باب آن کتاب انگاشته شود، باز هم تصور نخواهد شد. تسخیر فی الواقع در لحظه و در محل رخ داده و معنا می یابد. و اما تسخیر به توسط ستمبران و کارگرانی که تمامی عرصه ی عمومی اجتماع که حاصل تلاش خودشان است، از آنها در جهت منافع خودشان منع شده  ولی این امر در درجه بالائی از بحث تغییر بوده و این است که ما را وا می دارد، نقاطی هرچند کوچک و هرچند برای لحظاتی کوتاه را به نفع خودمان تسخیر کنیم!
زنده باد تسخیر! تبلیغ، ترویج، سازماندهی!